Transaktionstjänst för aktorer inom hälsovård

Navisec Health är en säker kommunikationstjänst som är avsedd för yrkesverksamma inom hälsovård och deras kunder. Med hjälp av servicen kan bolagen byta sina traditionella processer till digitala processer. Lär om egenskaperna och fråga efter mer information!

Egenskaper

Stark autentisering av kunden

Vid registrering autentiseras kundens identitet av kunden själv eller av sjukvårdspersonal. Kunden kan använda bankkoder eller mobil ID att autentisera sig själv. Sjukvårdspersonalen kan identifiera kunden också traditionellt med till exempel ett identitetskort eller körkort.

Säker kommunikation

Med meddelanden kan kund och sjukvårdspersonal kommunicera med varandra på ett säkert sätt. Bilder, bilagor och förfrågningar om att fylla i blanketter kan bifogas i meddelandena. Till exempel kan man be kunden att fylla in inledande information genom ett meddelande.

Blanketter

Elektroniska blanketter hjälper till att samla information från kunder. Sådana blanketter inkluderar inledande information, riskfaktorblanketter, aktivitetsmätningar eller smärtmätningar. Den lättanvända redigeraren möjliggör skapandet av nya blanketter. Användare kommer också ha tillgång till ett bibliotek med färdiga blanketter. Med formelfunktionen kan statistiska data läsas från blanketterna. Detta kan användas för att till exempel uppskatta effektiviteten av behandlingen.

Integrationer

Tack vare API-gränssnittet kan tjänsten integreras i andra informationssystem inom ditt företag. Integrationen tillåter inloggning i tjänsten med hjälp av inloggningsinformation för ett annat system, till exempel. Ett annat system kan också hämta data från tjänsten med hjälp av gränssnittet och presentera det i användargränssnittet av det andra systemet. Begär ytterligare information om integrationsmöjligheterna.

Priser

Standard

15 € användare / månad

+ Avgift 250 €

+ MOMS

 • Stark autentisering av kundens *
 • Säker kommunikation
 • Blanketter
 • Integrationer

Pro

Kommande
 • Stark autentisering av kundens *
 • Säker kommunikation
 • Blanketter
 • Integrationer
 • Kurser
 • Dokumentation
 • Träningsprogram
 • Planeringsverktyg

* 0,27 € per autentisering

Kontakt oss!

health@navisec.fi