By

Sami Tarnanen
Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa – etänä vai vastaanotolla -verkkokurssi Verkkokurssin seitsemäs osa “Kipupotilaan psykososiaalisten riskitekijöiden tunnistaminen” on nyt julkaistu. Navisec Health jakaa kevään 2019 aikana verkkokurssin, jossa käsitellään muun muassa kipupotilaan terapiaa ja siihen liittyvää arviointia eri näkökulmista sekä digitaalisen terapian mahdollisuuksia ja haasteita.  Kipupotilaan kuntoutuksen sisältö on perinteisesti ollut kehon rakenteellisiin ja toiminnallisiin ongelmiin...
Continue Reading
Mitä etäkuntoutus on? Etäkuntoutus on määritelty erilaisten etäteknologiaa hyödyntävien sovellusten tavoitteelliseksi käytöksi kuntoutuksessa. Samoin kuin muukin kuntoutustoiminta se on ammattilaisten ohjaamaa ja seuraamaa ja sillä on selkeä tavoite sekä alku ja loppu (5).  Etäteknologisiksi menetelmiksi voidaan laskea tekstiviestit, puhelinsoitot, internet, seurantamittarit, video- tai televisio-ohjaus sekä erilaiset sovellukset tai näiden yhdistelmät. Etäkuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä voidaan ryhmitellä...
Continue Reading
Asiantuntijakirjoitus Digitaaliset palvelumuodot tulevat kovaa vauhtia myös terapia-alalle. Digitaalisiin palveluihin liittyy paljon pelkoja, epäilyjä ja uhkakuvia. Uusien palvelumuotojen tuleminen saatetaan kokea uhkana omalle toiminnalle ja tavalle tehdä terapiatyötä. Osittainhan se niin onkin. Ajassa pysyäksemme meidän täytyy muuttaa tekemisen tapoja ja työmme sisältöä. Muutokseen ei kuitenkaan pidä suhtautua uhkana vaan mahdollisuutena. Samalla on myös muistettava, että...
Continue Reading