By

Navisec Health -tiimi
INTO Terveys on runsas vuosi sitten Helsingin Kalasatamaan perustettu tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sekä kivunhoitoon erikoistunut lääkärikeskus. ”Meidän fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet tuki- ja liikuntaelinten fysioterapiaan, on OMT-koulutuksia ja muita pidempiä tutkintoja. Meillä on kipupsykologi ja fysiatrian erikoislääkäreitä”, toimitusjohtaja, OMT fysioterapeutti Daniel Selin kertoo. Yrityksessä työskentelee 10 alan kokenutta ammattilaista. Erityisosaamista löytyy esimerkiksi urheilufysioterapiasta, ylä- ja alaraajoista,...
Continue Reading
Verkkokurssin kuudennessa osassa Kommunikointikeskus Kipinän henkilökunta kertoo työstään, yrityksen toiminnasta, etäpuheterapian toteutuksesta. Etäterapia nähdään Kipinäkeskuksessa mahdollisuutena toteuttaa puheterapiaa monimuotoisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Kipinäkeskuksen kokemukset etäterapiasta vastaavat pitkälti Kelan Etäkuntoutus- hankkeen loppuseminaarissaesiteltyjä tuloksia https://www.kela.fi/tilaisuudet-palveluntuottajille. Kokemukset etäkuntoutuksesta eri terapia-aloilla ovat selvitysten perusteella hyviä tai erittäin hyviä niin asiakkaisen kuin lähiyhteisöjen näkökulmista. Ja myös kuntoutuksen tavoitteet saavutettiin...
Continue Reading
Terapia ja sen tuloksellisuus perustuu pitkälti asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Kuunteleminen, asiakkaan ajatusten huomioiminen sekä luottamuksen aikaansaaminen luovat pohjan terapiasarjan aikaisen muutosprosessin käynnistymiselle. Terapiatyössä vuorovaikutustaitojen harjoittelu saattaa kuitenkin jäädä muiden terapiataitojen ja menetelmäosaamisen kehittämisen varjoon. Vuorovaikutustaitojen oletetaan kehittyvän automaattisesti pelkästään tekemällä terapiatyötä. Mutta onko tämä mahdollista, jos omia toimintatapoja ei välillä pysähdytä arvioimaan? Verkkokurssin...
Continue Reading
Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa – etänä vai vastaanotolla -verkkokurssi Verkkokurssin neljäs osa “Kivun ja toimintakyvyn arviointi” on nyt julkaistu. Navisec Health jakaa keväällä kahdeksanosaisen verkkokurssin, jossa käsitellään muun muassa kipupotilaan terapiaa ja siihen liittyvää arviointia eri näkökulmista sekä digitaalisen terapian mahdollisuuksia ja haasteita. Verkkokurssin asiantuntijana toimii koko kevään ajan terveystieteiden tohtori Sami Tarnanen. Tuki- ja...
Continue Reading
Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa – etänä vai vastaanotolla -verkkokurssi Verkkokurssin kolmas osa “Elintavat ja kipu” on nyt julkaistu. Navisec Health jakaa keväällä kahdeksanosaisen verkkokurssin, jossa käsitellään muun muassa kipupotilaan terapiaa ja siihen liittyvää arviointia eri näkökulmista sekä digitaalisen terapian mahdollisuuksia ja haasteita. Verkkokurssin asiantuntijana toimii koko kevään ajan terveystieteiden tohtori Sami Tarnanen. Tuki- ja liikuntaelimistön...
Continue Reading
Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa – etänä vai vastaanotolla -verkkokurssi Verkkokurssin toinen osa “Etäkuntoutuksen mahdollisuudet” on nyt julkaistu. Navisec Health jakaa keväällä kahdeksanosaisen verkkokurssin, jossa käsitellään muun muassa kipupotilaan terapiaa ja siihen liittyvää arviointia eri näkökulmista sekä digitaalisen terapian mahdollisuuksia ja haasteita. Verkkokurssin asiantuntijana toimii koko kevään ajan terveystieteiden tohtori Sami Tarnanen. Toisessa osassa keskustellaan fysioterapeuttisen...
Continue Reading
Asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa – etänä vai vastaanotolla -verkkokurssi Verkkokurssin ensimmäinen osio “Mittaamisen merkitys” on nyt julkaistu. Navisec Health jakaa keväällä kahdeksanosaisen verkkokurssin, jossa käsitellään muun muassa kipupotilaan terapiaa ja siihen liittyvää arviointia eri näkökulmista sekä digitaalisen terapian mahdollisuuksia ja uhkia. Verkkokurssin asiantuntijana toimii koko kevään ajan terveystieteiden tohtori Sami Tarnanen. “Mittaaminen on olennainen osa...
Continue Reading