Day

20 syyskuun, 2019
Terveyspalvelujen digitaalisuudesta on tulossa hiljalleen oletusarvo. Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti sähköisten terveyspalvelujen käyttöön ja pitävät niiden saatavuutta tärkeänä. Terveyspalvelujen digitaalisuudesta on tulossa hiljalleen oletusarvo ei vain pelkkä lisä nykyisiin palveluihin. Asiakastarpeiden muuttuessa myös terapia-alan tulee kyetä monipuolistamaan palveluvalikoimaansa. Terapiasarjan eri vaiheissa digitaalisia toimintoja voidaan käyttää perinteisten toimintamallien tukena. Suurimpina etuina voidaan pitää tiiviimmän yhteydenpidon mahdollistumista ja...
Continue Reading